De senaste vintrarna har varit väldigt kalla och med mycket snö i hela Sverige. Därför är ett snörasskydd till taket alltid en god investering. Dels för att skydda tredjeman och fordon från nedfallande snö och is men också för att slippa skotta av taket lika ofta.

På plåtatak, som på bilden nedan, monteras snörasskydded genom att det skruvas fast på plåtfalsarna. Med tegeltak sätts skyddet fast under pannorna, med de som stöd, sedan skruvar man fast fötterna i underlaget.

Om man inte monterar snörasskyddet själv kan man oftast höra av sig till den lokala plåtslagaren för att få ett kostnadsförslag.

Boverkets säkerhetsföreskrifter rekommenderar att man alltid bör ha snörasskydd på de sidor om huset där det finns risk för skador hos tredjeman till följd av fallande snö och is från taket.