I ett parhusområde utanför Stockholm har man alltid tyckt att de 8 år gamla husen varit ovanligt kalla på vinter samt att det läckt in vatten på vinden. Vid en närmare undersökning visade det sig att man slarvat ordentligt med vissa delar av husen i hela området. Väggarna var inte tillräckligt isolerade och takläkten hade inte lagts ordentligt vilket lätt till flera fuktskador.

Efter mycket dividerande mellan försäkringsbolag och byggherren så beslutades det att samtliga fasader skulle göras om och isoleras ordentligt samt att läkten på alla taken behövdes bytas ut.

Man renovera fyra hus i taget och hela området på 32 hus beräknas vara klart om 2 år. Arbetet påbörjades nu i början av vintern och man arbetar under uppvärmda väderskydd.

Här har man precis monterat upp väderskyddet och snön ligger kvar på taket.

Någon dag senare har man dragit på värmen och snön har smält bort vilket gör att arbetet kan utföras smidigt även vintertid.