Plåttak

Plåttak

När du är i färd med att byta tak så kan plåttak, vid en första anblick, vara ett dyrare alternativ en andra typer av tak. I längden är dock plåttak en bättre ekonomisk lösning då det kräver mindre reparationer och underhåll.

Galvaniserad plåt som används för takläggning har en livslängd på ca 40 år. Med nya beläggningar och plåtteknik som kommit på senare år gör att livslängden för taket ökar ytterligare.

Många i byggbranschen förderar plåt eftersom det är en hållbar produkt som kräver låga underhållskostnader, och är en bra ekonomisk lösning för alla inblandade parter.

Även ur miljösynpukt är plåttak ett bra val eftersom nästan allt material kan återvinnas efter sin långa livslängd. Ny plåt är också oftast gjord av återvunnet stål. Montaget lämnar efter sig en liten mängd byggavfall i slutet av jobbet. Eftersom plåttak har ett långt liv, betyder det att en mindre mängd avfall hamnar på deponin med tiden, jämfört med andra takmaterial.

Plåttak har bra reflekterande ytor som gör det lätt och snabbt att ta tillvarapå sol och värmeenergi. Det är också möjligt att isolera och ventilera plåttak bra, vilket avsevärt minskar kostnaderna för att upprätthålla temperaturen i ditt hus, oavsett om det är för uppvärmning eller nedkylning.

Slutligen är plåttak att föredra jämfört med någon annan beläggning enbart på grund av dess livslängd och miljövänlighet. Om du planerar att bygga ett nytt tak eller lägga om ditt gamla bör man absolut ha plåttak i åtanke.