Takisolering

Takisolering

Samtidigt som man byter taket på ett hus, är det viktigt att ta hänsyn till den termiska behov som byggnaden har. För ett bra resultat bör dock takisoleringen bli en integrerad del av hela takkonstruktionen. Det är viktigt att göra rätt val av takisolering eftersom den spelar en viktig roll för att bevara värmen i huset.

Det finns många olika typer av isolering som inkluderar träfiber, perlit, glasfiber och gipsskivor etc. Nedan går vi igenom de vanligaste typerna av takisolering.

Träfiber är en vanlig typ av takisolering. Den är gjord av trä, rotting samt vegetabiliska fibrer som är blandat med fyllmedel och bindemedel. Det är i grunden en organisk isolering styrelse och kommer med möjlighet till asfalt impregnering eller asfaltbeläggning för att förhindra att fukt tränger igenom. Om takbeläggningen inte är kompatibel med asfaltbeläggningar måste man välja obestruken isolering.

Cellglas är en annan vanlig typ av takisolering. Den är gjord av krossat glas och är sedan kombineras med en skummande agent. Alla ingredienser inklusive krossat glas och blåsmedel placeras i en form och värms upp. Under uppvärmningen smälter glaset och det också bryts de skumbildning. Värmen gör att blandningen för att expandera och skapa nära anslutning celler som bildar ett isolerande material.

Gipsskivor är också en vanligt förekommande isoleringsmaterial. Det är i grunden en behandlad gipskärna panel och är resistent mot vatten. Det är också mycket icke brännbart och är även icke-strukturella. Detta gör gips bevis ombord vatten och även säker i händelse av brand. För att säkerställa god vidhäftning mellan membranet och taket, det kommer med icke-asfalt beläggning på ena sidan. Den används ofta med isoleringar skumplast som en täckplatta. Den utför flera uppgifter som inkluderar fungerar som en termisk barriär för en stål-däck eller som ånga retarder substrat.

De nämnda sorterna ovan är de vanligaste typerna av isolering som används. Alternativt kan du även läsa perlit isolering, polyisocyanurate isolering, etc beroende på vilken typ av tak som du har valt. Men se till att värmeisolering av tak är kompatibel med tak som du har valt.

Då det finns många olika typer av takisolering, rekommenderar vi även här att man anlitar en behörig yrkesman -så man får rätt typ av isolering till rätt typ av tak.