Väderskydd

Väderskydd

Att lägga om tak under dåliga väderförhållanden kan bli mycket kostsamt. Dels för att man får många avbrott i arbetet, men det kan också ge upphov till allvarliga fuktskador. På senare år har väderskydd blivit allt vanligare vid takomläggning. Det gör att arbetet kan pågå obehindrat även under de svåraste väderförhållanden. Speciellt under vintern. När termometern krymer ner under – 10 strecket blir många arbeten svåra eller rent av omöjliga att utföra utomhus. Det är ett väderskydds största fördelar då man kan värma upp det innefrån och arbeta ostört. Det kräver dock att hela väderskyddet inklusive plastkonstruktionen på sidorna måste vara ordentligt tätt. Innan vintern extratätar man så att hela konstruktionen blir som en bunker av plast. Man värmer sedan upp allt med hjälp av värme element eller med gasoltuber. Den processen slukar oftast mycket energi så därför måste allt vara tätt så ingen värme åker ut i onödan.

Väderskyddssystem

Det finns lite olika typer typer av väderskydd varav de flesta byggs upp med hjälp av fackverksbalkar i aluminium som det sedan monteras någon form av takkunstruktion på.  Ubix och HAKI är de vanligaste på den svenska marknaden. Båda systemen går lätt att integrera med byggnadsställningar vilket är ett krav då man oftast samtidigt utför andra byggnadsarbeten på projektet i fråga. Ska väderskyddet stå över vinterhalvåret, monterar man alltid mer förstärkningar i form av extra balkar och stag för att klara vikten från snön.  Ett väderskydd måste dock alltid skottas av ordentligt. Varje vinter ser man dock tyvärr väderskydd som rasat in på grund av att det slarvats med skottningen.  Ett större väderskydd kan få flera ton extravikt på sig om det snöat skraftigt.

HAKITEC

Hakitec från svenska tillverkaren Haki i Sibbhult är en klassiker och föregångare bland väderskyddssystem.  Redan 1986 började man utveckla Hakitec och utveckligen har sedan dess gått spikrakt framåt. Man är idag Sveriges största tillverkare av väderskydd.

Hakitec monteras främst över  större tak där man behöver ha stora ytor täckta, oftast fallande i olika vinklar för bäst avrinning av snö och vatten. Ovanpå balkarna monteras räckeshållare där räcken hakas i mellan balkarna för att bilda grunden till taket. Man sätter sedan på Hakis tjocka takplast som spikas på räckeshållarens överdel i trä.

UBIX

Engelska Ubix säljs i Sverige av Combisafe och är marknadens modernaste och även lättaste väderskyddssystem med endast 8kg vikt per kvadratmeter. Ubix är ett lättmonterat och mycket genomtänkt system.

Ubix lämpar sig bäst att monteras över hustak då man oftast monterar ihop två längre fackverksbalkar med en bågformad bit i mitten som kopplar ihop balkarna och sedan utgör stommen och ramen för väderskyddet. Mellan balkarna monterar man aluminiumstag och k-formade ramar. På dem sätter man skenor som både håller stagen och takduken på plats. Sedan använder man kederduk som på ett smidigt sätt rullas över stagen och sluter igen taket. Duken och stagen i ett fack, kan man sedan montera bort snabbt om man skulle behöva lyfta in material med kran.

Välkommna att kontakta oss för en gratis offert för väderskydd i Storstockholmsområdet.