Bilderna nedan är tagna vid en besktning av ett plåttak i Hammarby Sjöstad inför vintern. Taket var lagt för 2 år sedan och klarade sig helt utan anmärkningar. All plåt inklusive snörasskydd och värmeslingor var intakt sedan bygget av fastigheten. Visserligen är 2 år ingen ålder för ett plåttak och besiktningen gick som beräknat. Ett bra lagt plåttak håller i regel mycket länge innan eventuella reparationer behöver göras.

Hammarby Sjöstad, eller kort och gott Sjöstaden, som den kallas av invånarna. Är en av de nyaste stadsdelarna i Stockholm som har expanderat mest under det senaste decenniet, och den växer fortfarande!