Vill man bygga om eller restaurera ett K-märkt hus bör man göra det i samråd med byggnadsantikvarier, så att det behåller karaktären intakt från tiden då det byggdes. Det finns även bidrag man kan söka från staten för att bevara sitt K-märkta hus inför framtiden. Läs mer om vad regeringen skrivit om kulturminnesmärkta hus och byggnader här.

I Forkarby utanför Uppsala lägger man om taket på ett gammalt K-märkt hus från 1700-talet. Man använder samma tegelpannor som tidigare, från mitten av förra seklet. Som man kan se på bilderna är läkten samt delar av skorstenarna dock nya. Man räknar med att det tar ca en vecka att få tegelpannorna på plats.