Att arbete uppe på hustak är förenat med vissa risker och därför är det viktigt att man aldrig tummar på säkerheten. Takläggare bör alltid vara utrustade med personligt fallskydd i form av säkerhetssele som är fastspänd runt kroppen. Den ska sedan förankras ordentligt runt exempelvis skorstenen, takstegar, snörasskydd eller andra fasta punkter på taket.

Finns det redan en byggnadsställning runt huset i fråga fungerar den som fallskydd samtidigt som man utför arbeten runt takfoten från byggnadsställningen, som stuprörsrännor och träpanelen.

De senaste åren har det blivit allt vanligare att man använder speciella säkerhetsräcket för ändamålet. Det finns en rad olika infästningsmöjligheter för dessa. Antingen på husfasaden precis under taket, direkt på takfoten eller som på bilden nedan där man monterar skyddräcken i plåtfalsen.

Icon by favicon