I takt med att miljömedvetenheten och jakten på nya energikällor har ökat, har det blivit allt vanligare att man monterar solceller på taken. IKEA i Älmhult var pionjärer när man 1998 ,som första större byggnad i Norden, installerade en solcellsanläggning.

För privatpersoner finns det numera en mängd bra alternativ för den som vill få ner energikostnaderna med miljövänlig el från solcellerna. Läs mer hos Energimyndigheten.

Bilden på taket nedan är från Östermalm i Stockholm. Man är i slutet av installationen av solcellsanläggningen. Av naturliga skäl producerar den mest el under sommarhalvåret.